Oferta

Kancelaria prawnicza w Obornikach zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym prawem cywilnym, w szczególności:

 • przygotowywanie umów i pism procesowych;
 • odpowiedzialność za szkodę kontraktową i deliktową;
 • służebności;
 • spadki;
 • podział majątku wspólnego;
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające;
 • zastępstwo procesowe.

Oferujemy doradztwo prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w wyborze jej formy prowadzenia:

 • rejestracja spółek;
 • przygotowanie umów i pism procesowych;
 • zakładanie i obsługa spółek;
 • zmiany w organach spółek;
 • podział, łączenie i likwidacja spółek;
 • doradztwo prawne.

Sprawy z zakresu:

 • zamówień publicznych;
 • prawa budowlanego;
 • zastępstwo strony przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi.

 

 • udzielanie porad, wyjaśnień, konsultacji;
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy;
 • ustalenie stosunku pracy;
 • roszczenia pracownicze ze stosunku pracy;
 • reprezentacja pracodawcy;
 • rozwiązywanie umów o pracę;
 • zwolnienia grupowe;
 • projekty umów o pracę;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • zastępstwo procesowe przed sądem pracy w zakresie prawa;
 • sporządzanie opinii prawno-podatkowych.

Kancelaria oferuje obsługę prawną inwestycji budowlanych:

 • przygotowanie kontraktów budowlanych;
 • nadzorowanie kontraktów, pomoc w postępowaniu administracyjnym;
 • porady i konsultacje.

 • prowadzenie postępowań sądowych;
 • doradztwo w zakresie dziedziczenia majątku;
 • pomoc prawna.

 

Wynagrodzenie radcy prawnego

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem. Conseil proponuje następujące systemy rozliczeń za świadczenie pomocy prawnej:

1. Wynagrodzenie jednorazowe

Koszt porady prawnej zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości poświęconego klientowi czasu.

2. Wynagrodzenie godzinowe

Za każdą rozpoczętą godzinę usług prawnych.

3. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe

Wysokość wynagrodzenia ustalona jest w drodze negocjacji z Klientem i uzależniona jest od konkretnej sprawy powierzonej do prowadzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe oraz czas wykonywania obsługi prawnej określona jest na podstawie umowy.

4. Wynagrodzenie za zastępstwo prawne i procesowe

Wynagrodzenie ustalane jest w zależności od rodzaju sprawy i wysokości przedmiotu sporu. Jego minimalną wartość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.02.163.1349 ze zm.).\

 

Zapraszamy do współpracy!